Najkrótsza droga do stałego związku...
Weryfikujemy 100% profili
Bezpłatna rejestracja
Ponad 300 tysięcy Użytkowników
Randki24.pl / Regulamin
Regulamin Randki24.pl
I. Informacje ogólne:

1. Administratorem Portalu jest firma CelNet, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1b, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym 116134. Dodatkowe numery identyfikacyjne NIP 5832472522 i REGON 191992588.

2. Randki24.pl, inaczej nazywany Portalem, którym zarządza Administrator.

3. Użytkownikiem Portalu jest osoba pełnoletnia, posiadająca konto w Portalu.

4. Konto Użytkownika w Portalu jest obszarem, w ramach którego Użytkownik może zarządzać informacjami o sobie oraz nawiązywać kontakty z innymi Użytkownikami.

5. Profil jest indywidualną stroną Użytkownika, na której zamieszczone są informacje o Użytkowniku.

6. Rejestracja jest dobrowolnym przekazaniem danych przez Użytkownika, w celu uzyskania dostępu do usług, z których korzystają wyłącznie zalogowani Użytkownicy.

7. Pakiet 24-Plus jest płatną usługą o charakterze abonamentowym, po aktywacji której Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności w Portalu.

II. Usługi Portalu:

Serwis Randki24.pl umożliwia Użytkownikowi utworzenie własnego Profilu oraz nawiązywanie kontaktów z pozostałymi Użytkownikami.

III. Rejestracja w Portalu:

1. Rejestracja w Randki24.pl jest bezpłatna.

2. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała wszystkie punkty regulaminu. Ponadto posiada dostęp do Internetu i konto e-mail.

Portal Randki24.pl skierowany jest do singielek i singli z Polski, szukających trwałych związków. Nie rejestruj się jeżeli:
- jesteś w związku małżeńskim
- jeżeli chcesz zamieścić ofertę seksualną lub szukasz tego typu ofert


3. W celu zarejestrowania się w Portalu Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach internetowych Randki24.pl.

4. Z chwilą rejestracji, między Portalem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

5. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia konta Użytkownika z Portalu.

6. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

7. Poprzez rejestrację w Portalu Użytkownik oświadcza, iż:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia,
b) jest osobą pełnoletnią,
c) wszystkie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych za pośrednictwem Portalu.

8. Poprawna rejestracja, to:
a) bezbłędne wypełnienie formularzy rejestracyjnych
b) kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym, wysłanym przez Portal bezpośrednio po Rejestracji dokonanej przez Użytkownika (Wymagane jest przejście na stronę, do której prowadzi link aktywacyjny. Na stronie musi wyświetlić się komunikat potwierdzający poprawną aktywację.)

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika:

1. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w Portalu były aktualne.

2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dostępowe do konta.

3. Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia swojego konta z Portalu. Usunięcie konta jest nieodwracalne. Wraz z kontem usuwane są wszystkie informacje z nim powiązane, czyli profil, kontakty, wiadomości itp.

V. Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi udostępniane za pośrednictwem Portalu działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, mimo to nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

VI. Treści zamieszczane przez Użytkownika:

1. Użytkownik przekazuje dobrowolnie do Portalu swoje dane osobowe, fotografie i pozostałe informacje składające się na jego profil. Użytkownik przekazując swoje dane wyraża jednocześnie zgodę na ich opublikowanie poprzez umieszczenie na stronach Randki24.pl, dając tym samym dostęp do nich dla wszystkich osób korzystających z Internetu. Dane, które nie zostają opublikowane to:
- adres e-mail
- hasło

2. Dane profilowe przekazywane przez Użytkownika są każdorazowo sprawdzane i jeżeli to konieczne moderowane przez Administratora. Jeżeli dane zamieszczone przez Użytkownika naruszają któryś z punktów regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub moralność, konto Użytkownika może zostać zablokowane i w konsekwencji usunięte z Portalu.

3. Login nie może zawierać słów dwuznacznych, obraźliwych, wulgarnych i z podtekstem erotycznym oraz danych kontaktowych.

4. Fotografia Użytkownika przekazywana do Randki24.pl musi być aktualna i przedstawiać jego osobisty i aktualny wizerunek. Na fotografii nie mogą znajdować się żadne informacje kontaktowe typu numer telefonu, identyfikator komunikatora, adres zamieszkania itp. Użytkownik zamieszczając w Portalu zdjęcie zawierające jego wizerunek oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęcia w zakresie niezbędnym do zezwolenia na jego rozpowszechnianie w Portalu.

5. Dane podane przez Użytkownika do wiadomości publicznej (profil Użytkownika) za pośrednictwem Portalu nie mogą zawierać:
a) treści niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd,
b) treści naruszających prawa osób trzecich,
c) treści sprzecznych z prawem,
d) treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za niemoralne, ofert seksualnych itp.,
e) słów wulgarnych, obraźliwych, mających seksualny charakter,
f) zdjęć przedstawiających inne osoby niż Użytkownik Portalu lub zdjęć naruszających dobre obyczaje,
g) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z Użytkownikiem takich jak np. adres domowy, adres WWW, numer telefonu, identyfikator stosowany w komunikatorach i adres e-mail.

6. Portal prowadzony jest w języku polskim i tylko w takim języku należy zamieszczać treści prezentowane w Profilu.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i poprawienia ich oraz usunięcia.

VII. Nawiązywanie kontaktów:

1. Portal umożliwia wysyłanie wiadomości między Użytkownikami. Aby czerpać przyjemność podczas korzystania z Portalu należy przestrzegać podstawowych zasad przyzwoitości.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad podczas wysyłania wiadomości do innych Użytkowników Portalu:
a) nie szukaj wsparcia finansowego,
b) nie oferuj usług seksualnych,
c) nie obrażaj,
d) nie kłam,
e) nie zachęcaj do łamania prawa,
f) nie rozsyłaj reklam w jakiejkolwiek postaci.

3. Użytkownik, który nie przestrzega powyższych zasad musi się liczyć z tym, ze jego konto zostanie zablokowane.

VIII. Pakiet 24-Plus:

1. Pakiet 24-Plus, to zbiór przydatnych funkcjonalności Portalu, pozwalających na jeszcze bardziej komfortowe korzystanie z Portalu.
Przykładowe funkcjonalności:
- możliwość blokowania Użytkowników bez zdjęcia,
- dostęp do listy Użytkowników, którzy odwiedzili Profil,
- blokada/zerowanie licznika odwiedzin Profilu,
- dostęp do pełnej historii rozmów,
i wiele innych.

W ramach pakietu 24-Plus Użytkownik uzyskuje również możliwość wysyłania wiadomości do innych Użytkowników.

2. Pakiet 24-Plus jest płatną usługą, którą można aktywować po zalogowaniu się w Portalu. Ceny aktywacji pakietu 24-Plus dostępne są na stronie cennika.

Płatności internetowe obsługiwane są przez firmę Dotpay DotPay.

IX. Usunięcie konta:

1. Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia swojego konta z Portalu. Usunięcie konta jest nieodwracalne. Wraz z kontem usuwane są wszystkie informacje z nim powiązane, czyli kontakty, wiadomości itp.

2. W wyniku usunięcia konta przez Użytkownika, ewentualne opłaty poniesione przez Niego w celu aktywacji pakietu 24-Plus nie są zwracane.

X. Reklamacje:

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że usługi oferowane przez Portal nie są realizowane zgodnie z Regulaminem.

2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym należy podać adres e-mail przypisany do konta oraz dokładny opis zaistniałej sytuacji.

3. Portal rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji.

XI. Prawo i spory:

1. Właściwym prawem dla umowy między Użytkownikiem i Portalem jest prawo polskie.

2. Dla ewentualnych sporów między Portalem a Użytkownikiem właściwe są polskie sądy powszechne.

XII. Pozostałe informacje:

1. Administrator zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu (rozsyłania reklam) na adresy e-mail Użytkowników zarejestrowanych w Portalu.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania do Użytkowników listów informacyjnych związanych z działaniem Portalu.

3. Administrator informuje, że w ramach Portalu wykorzystuje cookies (ciasteczka), czyli pliki zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie, smartfonie itp.) użytkownika. Pliki te stosowane są w celu podniesienia jakości i funkcjonalności usług. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Cookies.

4. Wiadomości wysłane za pośrednictwem Portalu, starsze jak 6 miesięcy zostają usunięte z Portalu.

5. Administrator nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Portalu z przyczyn technicznych. Jednocześnie informuje, że będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu przerw.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości, bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.


Masz pytania lub uwagi do powyższego regulaminu? Zapraszamy do kontaktu.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.