Gdzie mogę poznać drugą połowę?

Zaloguj się:
Korzystasz bezpłatnie
Prawie 300 000 użytkowników Randki24.pl
Zarejestruj się w Randki24.pl
Randki24.pl / Czytelnia randkowa / Ankiety / Poznać się, ale gdzie?
Weryfikujemy
wszystkie profile
Czytelnia randkowa - Gdzie mogę poznać drugą połowę?

Poznać się, ale gdzie?

 Dodane: 2015.03.20     Źródło: Randki24.pl

Istnieje wiele sposobów na udane życie. Dla jednych jest to życie w pojedynkę, inni nie wyobrażają sobie go inaczej, niż u boku ukochanej osoby. Ukochanej, czyli takiej, z którą nadaje się na tych samych falach i która staje się najbliższa i najważniejsza. Zanim stanie się taka, trzeba ją poznać, czyli znaleźć i wyłuskać spośród setek innych.
Nad problemem poznania partnera i partnerki życiowej skupiliśmy się w kolejnej ankiecie skierowanej do korzystających z portalu Randki24.pl.

Użytkownicy i użytkowniczki naszego portalu i tym razem nas nie zawiedli. Wiele, bo aż 635 osób wzięło udział w ankiecie dotyczącej poznawania partnera lub partnerki życiowej.

Nasze pytanie brzmiało:

Gdzie według Ciebie najłatwiej poznać drugą połowę?

A oto odpowiedzi, które zaproponowaliśmy:
1. U znajomych
2. Na portalu randkowym
3. Na imprezie
4. Na zakupach
5. Podróżując
6. Uprawiając sport
7. Na kursach

Ogólne wyniki ankiety prezentują się następująco:
U znajomych - 25,3%
Na portalu randkowym - 28%
Na imprezie - 27,2%
Na zakupach - 2,4%
Podróżując - 9,3%,
Uprawiając sport - 3,2%
Na kursach - 4,7%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - ogólne wyniki ankiety


Jak widać najwięcej uczestników naszej ankiety, możliwość poznania partnera lub partnerki życiowej łączy z korzystaniem z portali randkowych. Tylko trochę mniej łączy ją z imprezami i spotkaniami ze znajomymi. Znacznie mniej osób uważa, że w poznaniu osoby na całe życie może pomóc podróżowanie, robienie zakupów, uczestnictwo w kursach i uprawianie sportu. Powyższe wyniki dają się wyjaśnić tym, że najczęściej wybierane odpowiedzi dotyczą aktywności ukierunkowanych na ludzi. Na kontakt z ludźmi, w tym na poznawanie ich, nastawiamy się korzystając z portalu randkowego, idąc do znajomych czy na imprezę. Aktywności, które zyskały najmniej wskazań, nie dotyczą bezpośrednio kontaktów z ludźmi. Nie to jest w nich najważniejsze. Robiąc zakupy, podróżując, uczestnicząc w kursach i uprawiając sport, skupiamy się bardziej na tym co robimy, niż na tym kto jest obok nas.

W ankiecie wzięło udział 42,7% kobiet i 57,3% mężczyzn. Potwierdza to nasze wcześniejsze obserwacje, wskazujące na większą aktywność mężczyzn niż kobiet na portalach randkowych.

A oto jak odpowiadały na nasze pytanie przedstawicielki płci pięknej:
U znajomych - 24,9%
Na portalu randkowym - 31,2%
Na imprezie - 23,3%
Na zakupach - 1,2%
Podróżując - 11,5%
Uprawiając sport - 2,8%
Na kursach - 5,1%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - wyniki kobiet


I znów zostaliśmy zaskoczeni. Wyniki poprzednich ankiet wskazywały na sceptyczne podejście płci pięknej do poznawania partnerów w internecie. Tymczasem pokazane wyżej odpowiedzi, świadczą o czymś zupełnie innym. Najwięcej, bo ponad jedna trzecia uczestniczek szansę poznania ukochanego mężczyzny łączy z aktywnością na portalu randkowym. Na drugim miejscu pod tym względem plasują się spotkania ze znajomymi i udział w imprezach. Wyniki ankiety nie zaskakują, jeśli głębiej zastanowimy się nad nimi. Idąc do znajomych czy na imprezę spotykamy się z tymi, których już znamy. Zakładając profil na portalu randkowym, wychodzimy do setek ludzi, których dopiero możemy poznać. A zatem, szansa że wśród nich jest ten jeden lub ta jedyna jest większa. Najmniej pań uważa, że drugą połowę można poznać na zakupach. Nie trudno zgadnąć, że będzie właśnie tak. Zakupy wymuszają niemal całkowite skupienie się na wybieranych rzeczach. Nie można jednocześnie wybierać butów i męża. Zdanie, że można, podziela zaledwie 1,2% odpowiadających. Równie mało kobiet uważa, że dobrym sposobem na poznanie partnera jest uprawianie sportu. Nieco więcej zgadza się z tym, że drugą połówkę można poznać podróżując i uczestnicząc w kursach.

Oto, jak odpowiadali na nasze pytanie przedstawiciele płci brzydkiej:
U znajomych - 25,6%
Na portalu randkowym - 25,6%
Na imprezie - 30%
Na zakupach - 3,2%
Podróżując - 7,6%
Uprawiając sport - 3,6%
Na kursach - 4,4%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - wyniki mężczyzn


I tym razem nie ominęło nas zaskoczenie. Najwięcej, bo 30% mężczyzn znanych z dużej aktywności na portalach randkowych, odpowiedziało, że drugą połowę najłatwiej poznać na imprezie. Nieco mniej , bo ponad 25% uznało, że równie łatwo poznać ją u znajomych i na portalu randkowym. Na kolejnych pozycjach uplasowały się przekonania, że towarzyszkę życia najłatwiej poznać podróżując i na kursach. Najmniej mężczyzn wypełniających ankietę uznało, że partnerkę życiową najłatwiej poznać na zakupach i uprawiając sport.

Oto jak wyglądają różnice w kobiecym i męskim podejściu do szansy poznania drugiej połowy:
Najwięcej kobiet widzi taką szansę na portalach randkowych, mężczyźni z kolei widzą ją głównie na imprezach.
Przedstawiciele płci obojga zgodni są co do tego, że stosunkowo łatwo poznać drugą połowę u znajomych.
Niewielki odsetek kobiet i mężczyzn zgadza się z tym, że drugą połowę najłatwiej poznać podróżując i biorąc udział w kursach.
Najmniejsze szansę na poznanie drugiej połowy, płeć piękna i brzydka łączy z robieniem zakupów i uprawianiem sportu.

Nasza ankieta nie byłaby tak ciekawa i bogata, gdybyśmy nie przeanalizowali wyników poszczególnych grup wiekowych.

Oto jak wyglądają odpowiedzi kobiet i mężczyzn w wieku do 30 lat:
U znajomych - 27,2%
Na portalu randkowym - 22.3%
Na imprezie - 31,2%
Na zakupach - 1,5%
Podróżując - 8,4%
Uprawiając sport - 5%
Na kursach - 4,5%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - osoby w wieku do 30 lat


Z wypowiedzi uczestników naszej ankiety wynika, że kobiety i mężczyźni w wieku do 30 lat największą szansę poznania partnerki lub partnera życiowego upatrują w chodzeniu na imprezy. Tym, co najsłabiej kojarzy im się z poznawaniem kogokolwiek są zakupy.

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn w wieku między 31 a 40 rokiem życia:
U znajomych - 31,3%
Na portalu randkowym - 25,6%
na imprezie - 24,4%
Na zakupach - 3,8%
Podróżując - 8,1%
Uprawiając sport - 2,5%
Na kursach - 4,4%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - osoby w wieku od 31 do 40 lat


Z wypowiedzi uczestników naszej ankiety wynika, że kobiety i mężczyźni w wieku od 31 do 40 lat największą szansę poznania partnerki lub partnera życiowego upatrują w spotkaniach ze znajomymi. Tym, co najsłabiej kojarzy im się z poznawaniem kogokolwiek są zakupy. Bardzo ciekawe i zaskakujące nas jest to, że odpowiedź nr 2 (portal randkowy), wybrało tu więcej osób niż w grupie wiekowej do lat 30.

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn w wieku od 41 do 50 lat:
U znajomych - 22,6%
Na portalu randkowym - 31,1%
Na imprezie - 31,1%
Na zakupach - 0,9%
Podróżując - 6,6%
Uprawiając sport - 1,9%
Na kursach - 5,7%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - osoby w wieku od 41 do 50 lat


Z wypowiedzi uczestników naszej ankiety wynika, że kobiety i mężczyźni w wieku od 41 do 50 lat największą szansę poznania partnerki lub partnera życiowego upatrują w korzystaniu z portali randkowych. Tym, co najsłabiej kojarzy im się z poznawaniem kogokolwiek są zakupy.

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn w wieku od 51 do 60 lat:
U znajomych - 17,7%
Na portalu randkowym - 36,5%
Na imprezie - 20,8%
Na zakupach - 3,1%
Podróżując - 12,5%
Uprawiając sport - 3,1%
Na kursach - 6,3%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - osoby w wieku od 51 do 60 lat


Z wypowiedzi uczestników naszej ankiety wynika, że kobiety i mężczyźni w wieku od 51 do 60 lat największą szansę poznania partnerki lub partnera życiowego upatrują w portalach randkowych. Odpowiedź ta zyskała ponad 19% przewagi nad „u znajomych’ i niemal 15% przewagi nad „na imprezie”. Cieszy nas to i niepokoi zarazem. Świetnie, że tak dużo pań i panów w wieku 50 plus korzysta z portali randkowych Niedobrze, że tak wiele z nich szansy na poznanie drugiej połowy nie widzi w spotkaniach z ludźmi. Pociesza 12,5% stawiających na podróże, czyli na wyjście z domu. Podobnie jak poprzednim grupom wiekowym, tym, co najsłabiej kojarzy im się z poznawaniem kogokolwiek są zakupy.

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn w wieku 61 plus:
U znajomych - 22,5%
Na portalu randkowym - 31%
Na imprezie - 25,4%
Na zakupach - 1,4%
Podróżując - 18,3%
Uprawiając sport - 0%
Na kursach - 1,4%
Gdzie najłatwiej poznać drugą połowę - osoby w wieku od 61 lat


Z wypowiedzi uczestników naszej ankiety wynika, że kobiety i mężczyźni w wieku 61 plus, największą szansę poznania partnerki lub partnera życiowego upatrują w portalach randkowych. Częściej niż poprzednia grupa szansę poznania drugiej połowy łączą ze znajomymi, imprezami i podróżowaniem. Tym, co w ogóle nie kojarzy im się z poznawaniem kogokolwiek jest uprawianie sportu.

Podsumowanie:

Portale randkowe uznane zostały za najłatwiejszy sposób poznania towarzysza lub towarzyszki życia przez odpowiadających w wieku od 51 do 61 plus.

Na równi z imprezami, portale randkowe cenią odpowiadający w wieku od 41 do 50 lat.

Uczestnicy ankiety, którzy nie przekroczyli 30 roku życia, za najłatwiejsze uważają poznawanie partnerów na imprezie.

Odpowiadający w wieku od 31 do 40 lat, za najłatwiejsze uważają poznawanie partnerów u znajomych.

Skąd te wyniki? Dlaczego w dwóch najmłodszych grupach wiekowych znajomi i imprezy zyskały więcej odpowiedzi niż portale randkowe? Naszym zdaniem może to wynikać z pewnego znudzenia internetem u tych osób. Znudzenia tego nie odczuwają osoby w wieku powyżej 50 lat. Przeciwnie: opanowały internet całkiem niedawno i zafascynowane są jego możliwościami, w tym portalami randkowymi.

W większości grup wiekowych odnotowaliśmy zaledwie kilkuprocentowe różnicę między odpowiedziami 1, 2 i 3. Wygląda więc na to, że w prawie każdym wieku, niemal naprzemiennie poszukuje się szczęścia osobistego w świecie realnym i wirtualnym.
Ocena ankiety: 4/5 (2 głos/ów)
Rodzaj: Ankiety
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google Plus
Udostępnij:
  Napisz komentarz jako Gość (lub zaloguj się):
Komentarze:
Autor: Gość   Data: 2016.08.12 19:27
każde miejsce i sposób jest dobry do poznania się.... internet daję tą niewiadomą która jest wciągająca jak adrenalina :) i przy okazji wiele dowiadujeny się o sobie samych :)
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.